CYMDEITHAS GYMRAEG
Meifod A Phontrobert

Rhaglen y Geaf 2015 - 2016

 

Nos Iau Chwefror 4 ydd

Gyrfa Dr Siwan ar deintydd
Rhian Lewis
Neuadd Meifod am 7:30

Nos Wener Mawrth 4dd

Dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmnir
Tocsidos Bler
Cinio yng ngofal Teulu Ty Cerrig
Neuadd Pontrobert am 7:30

Gwlbdaith mis Mai 2016

Trfniadau yng ngofal Myra Chapman