CYMDEITHAS GYMRAEG
Meifod A Phontrobert

Rhaglen y Geaf 2019

 

Nos Iau Ionawr 10
Noson Yng Nghwmni
Richard Tudor Llysun
Neuadd Meifod am 7:30.

Nos Lun Chwefror 4
Noson yng nghwmni
Edgar Lewis: Plant y Brics
Neuadd Pontrobert am 7:30.

Nos Wener, Mawrth 8
Dathlu Gwyl ddewi yng nghwmni
Pedwarawd Penllan
Neuadd Pontrobert am 7:30.

Mis Mai
Gwibdaith
Trefniadau yng ngofal
Myra Chapman

 

 

Swyddogion
Llywydd  Menna Lloyd
Is-Lywydd  Nia Rhosier
Trysorydd  Roy Griffiths

Ysgrifenyddion
Delyth Lewis  01938 500 248
Morfudd Richards  01938 500 607

Trefnydd y Wibdaith
Myra Chapman  01938 500 579

Tal Aelodaeth  2.00